Aylık Arşivler: Ağustos 2018

//Ağustos

İSG Kurulunun Görev ve Yetkileri Nelerdir ?

İsg Kurulu görev ve yetkileri şunlardır; Sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin ve ya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasınıizlemek , izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve isg kurulu gündemine almak, İSG KURULU İş Sağlığı ve güvenliği konularında o iş yerinde çalışanlara yol göstermek, İş yerinde iş [...]

İSG Kurulunun Görev ve Yetkileri Nelerdir ? 2018-09-20T13:22:40+03:00

Çırak ve stajyerlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi gerekiyor mu?

Çırak ve stajyerlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi gerekiyor mu? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerlerde dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanmaktadır. Söz konusu Kanun ile çırak ve stajyerlerin kapsama dâhil edilerek mesleki [...]

Çırak ve stajyerlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi gerekiyor mu? 2019-09-17T19:11:21+03:00

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri Nelerdir?

İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür: Rehberlik; İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve [...]

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri Nelerdir? 2019-09-17T19:10:08+03:00

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Türkiye'deki Tarihsel Gelişimi Türkiye’de çalışan insanı koruma hareketleri ise, 1865 yılında yayınlanan “Dilaver Paşa Nizamnamesi” ve onu izleyen “Maadin Nizamnamesi” (1869) ile başlamıştır. Endüstri sağlığı konusunun bütün yönleriyle ele alınması ise Cumhuriyet döneminde gerçekleşmiştir. 1865 yılında çıkartılan “Dilaver Paşa Nizamnamesi”nde, Ereğli ve Zonguldak kömür havzası işçilerinin dinlenme ve tatil zamanları, barındırma yerleri, [...]

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi 2019-09-17T19:12:16+03:00