Aylık Arşivler: Eylül 2018

İSG Kapsamında İşin Durdurulması!

İşin Durdurulması Ne Demektir ? Hangi Hallerde İş Durulur ? İş Durdurma Kararını Kim Verir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından yapılan terftişlerde , iş yerindeki bina ve eklentilerinde , çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde ; bu tehlike giderilinceye kadar , hayati tehlikenin [...]

İSG Kapsamında İşin Durdurulması! 2019-09-20T22:26:48+03:00

Çalışanların İş Güvenliği Yükümlülükleri Nelerdir?

Çalışanların İş Güvenliği Yükümlülükleri Nelerdir? İşyerinde çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitimler çerçevesinde işverenin ve ilgili profesyonllerin bu konudaki talimatları doğrultusunda hareket etmek zorundadır. Kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmekle yükümlüdürler. Çalışanların, işveren/işveren vekili tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri; Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim [...]

Çalışanların İş Güvenliği Yükümlülükleri Nelerdir? 2019-09-20T22:36:03+03:00

Risk Değerlendirmesi Nedir?

Risk değerlendirmesi işyerinizde nelerin insanlara zarar verebileceğinin dikkatle incelenmesidir. Bu şekilde, yeterince önlem alıp almadığınızı, yoksa bu tür zararları önlemek için başka şeyler yapmanız gerekip gerekmediğini tartabilirsiniz. Amaç hiç kimsenin yaralanmamasını ve hasta olmamasını sağlamaktır. Karar vermeniz gereken önemli konular bir tehlikenin önemli olup olmadığı ve riski düşük bir düzeye indirmek için tatmin edici önlemler almış [...]

Risk Değerlendirmesi Nedir? 2019-09-20T22:39:44+03:00

İSG Profesyonellerinin Dikkatine

İSG PROFESYONELLERİNİN KATILDIKLARI EĞİTİM, YAYIN VE ETKİNLİKLERİN KREDİLENDİRME KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN GENELGE YAYINLANMIŞTIR. Bu Genelge, iş güvenliği uzmanlarının, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personellerinin iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi, beceri ve mesleki yeteneklerini geliştirmeyi, pekiştirmeyi ve uygulama ile ilgili ilişkilerini sürdürmeyi amaçlayan, mevcut iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin nitelik ve standartlarının artırılması için gerçekleştirilecek eğitim, [...]

İSG Profesyonellerinin Dikkatine 2019-05-20T22:14:01+03:00

İş Kazası Nedir, Unsurları Nelerdir ?

İş Kazası Nedir? İş kazası ; İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olaydır. İş Kazasının Unsurları Nelerdir? Bir olayın iş kazası olarak nitelendirilebilmesi için dört unsurun gerçekleşmesi gerekir. Bunlar; Kazaya uğrayanın sigortalı olması, Kazalının hemen veya sonradan bedenen veya ruhen özre uğramış olması, [...]

İş Kazası Nedir, Unsurları Nelerdir ? 2018-09-03T11:27:02+03:00

Yapı İşlerini İlgilendiren İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Nelerdir?

Yapı İşlerini İlgilendiren İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatları: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde çalıştırılacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik Ekranlı araçlarda [...]

Yapı İşlerini İlgilendiren İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Nelerdir? 2018-09-20T12:02:20+03:00

İşyeri Hekiminin Nitelikleri ve Yükümlülükleri Nelerdir?

İşyeri Hekimlerinde Aranılacak Nitelikler Nelerdir? İşverence işyeri hekimi olarak görevlendirilecekler, mevzuat uyarınca geçerli işyeri hekimliği belgesine sahip olmak zorundadır. Mevzuata göre görev yapmak üzere atanan işyeri hekimleri için hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla işyeri hekimine verilemez. Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde İşyeri Hekimi görevlendirmesi yapılır. İşyeri Hekimlerinin Görevleri Nelerdir? İşyeri hekimlerinin [...]

İşyeri Hekiminin Nitelikleri ve Yükümlülükleri Nelerdir? 2018-09-20T12:33:17+03:00