yonetici

/yonetici

About yonetici

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far yonetici has created 10 blog entries.

Çalışanların İş Güvenliği Yükümlülükleri Nelerdir?

2019-05-20T22:09:54+00:00

Çalışanların İş Güvenliği Yükümlülükleri Nelerdir? İşyerinde çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmekle yükümlüdürler. Çalışanların, işveren/işveren vekili tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı [...]

Çalışanların İş Güvenliği Yükümlülükleri Nelerdir? 2019-05-20T22:09:54+00:00

Risk Değerlendirmesi Nedir?

2018-09-04T09:59:16+00:00

Risk değerlendirmesi işyerinizde nelerin insanlara zarar verebileceğinin dikkatle incelenmesidir. Bu şekilde, yeterince önlem alıp almadığınızı, yoksa bu tür zararları önlemek için başka şeyler yapmanız gerekip gerekmediğini tartabilirsiniz. Amaç hiç kimsenin yaralanmamasını ve hasta olmamasını sağlamaktır. Karar vermeniz gereken önemli konular bir tehlikenin önemli olup olmadığı ve riski düşük bir düzeye indirmek için tatmin edici önlemler almış [...]

Risk Değerlendirmesi Nedir? 2018-09-04T09:59:16+00:00

İSG Profesyonellerinin Dikkatine

2019-05-20T22:14:01+00:00

İSG PROFESYONELLERİNİN KATILDIKLARI EĞİTİM, YAYIN VE ETKİNLİKLERİN KREDİLENDİRME KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN GENELGE YAYINLANMIŞTIR. Bu Genelge, iş güvenliği uzmanlarının, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personellerinin iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi, beceri ve mesleki yeteneklerini geliştirmeyi, pekiştirmeyi ve uygulama ile ilgili ilişkilerini sürdürmeyi amaçlayan, mevcut iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin nitelik ve standartlarının artırılması için gerçekleştirilecek eğitim, [...]

İSG Profesyonellerinin Dikkatine 2019-05-20T22:14:01+00:00

İş Kazası Nedir, Unsurları Nelerdir ?

2018-09-03T11:27:02+00:00

İş Kazası Nedir? İş kazası ; İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olaydır. İş Kazasının Unsurları Nelerdir? Bir olayın iş kazası olarak nitelendirilebilmesi için dört unsurun gerçekleşmesi gerekir. Bunlar; Kazaya uğrayanın sigortalı olması, Kazalının hemen veya sonradan bedenen veya ruhen özre uğramış olması, [...]

İş Kazası Nedir, Unsurları Nelerdir ? 2018-09-03T11:27:02+00:00

İşyeri Hekiminin Nitelikleri ve Yükümlülükleri Nelerdir?

2018-09-20T12:33:17+00:00

İşyeri Hekimlerinde Aranılacak Nitelikler Nelerdir? İşverence işyeri hekimi olarak görevlendirilecekler, mevzuat uyarınca geçerli işyeri hekimliği belgesine sahip olmak zorundadır. Mevzuata göre görev yapmak üzere atanan işyeri hekimleri için hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla işyeri hekimine verilemez. Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde İşyeri Hekimi görevlendirmesi yapılır. İşyeri Hekimlerinin Görevleri Nelerdir? İşyeri hekimlerinin [...]

İşyeri Hekiminin Nitelikleri ve Yükümlülükleri Nelerdir? 2018-09-20T12:33:17+00:00

Çırak ve stajyerlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi gerekiyor mu?

2018-09-20T13:26:04+00:00

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerlerde dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanmaktadır. Söz konusu Kanun ile çırak ve stajyerlerin kapsama dâhil edilerek mesleki risklerden korunmaları ve sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları güvence altına [...]

Çırak ve stajyerlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi gerekiyor mu? 2018-09-20T13:26:04+00:00

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri Nelerdir?

2018-09-20T13:26:51+00:00

İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür: Rehberlik; İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve [...]

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri Nelerdir? 2018-09-20T13:26:51+00:00

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi

2018-09-20T13:28:50+00:00

Türkiye’de çalışan insanı koruma hareketleri ise, 1865 yılında yayınlanan “Dilaver Paşa Nizamnamesi” ve onu izleyen “Maadin Nizamnamesi” (1869) ile başlamıştır. Endüstri sağlığı konusunun bütün yönleriyle ele alınması ise Cumhuriyet döneminde gerçekleşmiştir. 1865 yılında çıkartılan “Dilaver Paşa Nizamnamesi”nde, Ereğli ve Zonguldak kömür havzası işçilerinin dinlenme ve tatil zamanları, barındırma yerleri, çalışma saatleri ve onların sağlıkları ile ilgili [...]

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi 2018-09-20T13:28:50+00:00

OSGB Nedir?

2018-08-28T17:07:53+00:00

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen şirketlerdir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun şirketlere getirdiği işyeri [...]

OSGB Nedir? 2018-08-28T17:07:53+00:00

İş Güvenliği Ekiplerinin Oluşturulması

2018-06-26T15:41:10+00:00

Ülkemiz ölümle sonuçlanan iş kazaları sıralamasında  maalesef dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Bunun böyle olmasındaki  en önemli faktör ,yetersiz organizasyon, risk değerlendirmesinin olmaması veya  eksikliği,çalışmaların metodize şekilde yapılmaması, eğitimsizlik ve denetimsizliktir. […]

İş Güvenliği Ekiplerinin Oluşturulması 2018-06-26T15:41:10+00:00