Genel

Ana Sayfa/Genel

100 Soru 100 Cevap -1

2019-09-17T19:15:39+03:00

Yaşam hakkı her şeyin üzerindedir. Bu bağlamda bize emanet edilen çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumak, hem vicdani, hem de yasal bir sorumluluktur. 4857 Sayılı iş kanununun çıkarılış amacı, işverenler ile herhangi bir iş sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan işçilerin çalışma

100 Soru 100 Cevap -12019-09-17T19:15:39+03:00

İSG Kapsamında İşin Durdurulması!

2019-09-20T22:26:48+03:00

İşin Durdurulması Ne Demektir ? Hangi Hallerde İş Durulur ? İş Durdurma Kararını Kim Verir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından yapılan terftişlerde , iş yerindeki bina ve eklentilerinde , çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde ; bu tehlike giderilinceye kadar , hayati tehlikenin [...]

İSG Kapsamında İşin Durdurulması!2019-09-20T22:26:48+03:00

Çalışanların İş Güvenliği Yükümlülükleri Nelerdir?

2019-09-20T22:36:03+03:00

Çalışanların İş Güvenliği Yükümlülükleri Nelerdir? İşyerinde çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitimler çerçevesinde işverenin ve ilgili profesyonllerin bu konudaki talimatları doğrultusunda hareket etmek zorundadır. Kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmekle yükümlüdürler. Çalışanların, işveren/işveren vekili tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri; Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim [...]

Çalışanların İş Güvenliği Yükümlülükleri Nelerdir?2019-09-20T22:36:03+03:00

Risk Değerlendirmesi Nedir?

2019-09-20T22:39:44+03:00

Risk değerlendirmesi işyerinizde nelerin insanlara zarar verebileceğinin dikkatle incelenmesidir. Bu şekilde, yeterince önlem alıp almadığınızı, yoksa bu tür zararları önlemek için başka şeyler yapmanız gerekip gerekmediğini tartabilirsiniz. Amaç hiç kimsenin yaralanmamasını ve hasta olmamasını sağlamaktır. Karar vermeniz gereken önemli konular bir tehlikenin önemli olup olmadığı ve riski düşük bir düzeye indirmek için tatmin edici önlemler almış [...]

Risk Değerlendirmesi Nedir?2019-09-20T22:39:44+03:00

İş Kazası Nedir, Unsurları Nelerdir ?

2018-09-03T11:27:02+03:00

İş Kazası Nedir? İş kazası ; İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olaydır. İş Kazasının Unsurları Nelerdir? Bir olayın iş kazası olarak nitelendirilebilmesi için dört unsurun gerçekleşmesi gerekir. Bunlar; Kazaya uğrayanın sigortalı olması, Kazalının hemen veya sonradan bedenen veya ruhen özre uğramış olması, [...]

İş Kazası Nedir, Unsurları Nelerdir ?2018-09-03T11:27:02+03:00

Yapı İşlerini İlgilendiren İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Nelerdir?

2018-09-20T12:02:20+03:00

Yapı İşlerini İlgilendiren İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatları: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde çalıştırılacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik Ekranlı araçlarda [...]

Yapı İşlerini İlgilendiren İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Nelerdir?2018-09-20T12:02:20+03:00

İşyeri Hekiminin Nitelikleri ve Yükümlülükleri Nelerdir?

2018-09-20T12:33:17+03:00

İşyeri Hekimlerinde Aranılacak Nitelikler Nelerdir? İşverence işyeri hekimi olarak görevlendirilecekler, mevzuat uyarınca geçerli işyeri hekimliği belgesine sahip olmak zorundadır. Mevzuata göre görev yapmak üzere atanan işyeri hekimleri için hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla işyeri hekimine verilemez. Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde İşyeri Hekimi görevlendirmesi yapılır. İşyeri Hekimlerinin Görevleri Nelerdir? İşyeri hekimlerinin [...]

İşyeri Hekiminin Nitelikleri ve Yükümlülükleri Nelerdir?2018-09-20T12:33:17+03:00

İSG Kurulunun Görev ve Yetkileri Nelerdir ?

2018-09-20T13:22:40+03:00

İsg Kurulu görev ve yetkileri şunlardır; Sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin ve ya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasınıizlemek , izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve isg kurulu gündemine almak, İSG KURULU İş Sağlığı ve güvenliği konularında o iş yerinde çalışanlara yol göstermek, İş yerinde iş [...]

İSG Kurulunun Görev ve Yetkileri Nelerdir ?2018-09-20T13:22:40+03:00

Çırak ve stajyerlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi gerekiyor mu?

2019-09-17T19:11:21+03:00

Çırak ve stajyerlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi gerekiyor mu? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerlerde dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanmaktadır. Söz konusu Kanun ile çırak ve stajyerlerin kapsama dâhil edilerek mesleki [...]

Çırak ve stajyerlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi gerekiyor mu?2019-09-17T19:11:21+03:00

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri Nelerdir?

2019-09-17T19:10:08+03:00

İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür: Rehberlik; İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve [...]

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri Nelerdir?2019-09-17T19:10:08+03:00
Go to Top