İş Kazası Nedir, Unsurları Nelerdir ?

//İş Kazası Nedir, Unsurları Nelerdir ?

İş Kazası Nedir?

İş kazası ; İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olaydır.

İş Kazasının Unsurları Nelerdir?

Bir olayın iş kazası olarak nitelendirilebilmesi için dört unsurun gerçekleşmesi gerekir. Bunlar;

 • Kazaya uğrayanın sigortalı olması,
 • Kazalının hemen veya sonradan bedenen veya ruhen özre uğramış olması,
 • Sigortalının yer ve zaman itibariyle 5510/13. maddede sayılan hususlardan birine göre kazaya uğraması,
 • Kazada nedensellik “illiyet” bağının bulunmasıdır.

Kazaların Temelinde Hangi Ana Etmenler Bulunmaktadır?

Kazaların Temelinde (4M) olarak adlandırılan 4 ana etken bulunmaktadır.

 1. Man (İnsan) : Hatalara neden olan insan faktörüdür.
 2. Machine (Makine) : Uygun olmayan kurucusuz makine ve ekipman gibi fiziksel faktörler
 3. Media (Ortam-Çevre) : Bilgi bilgilendirme, çalışma metotları ve çevresel faktörler.
 4. Management (Yönetim) : Yönetimsel faktörler.

Kaza Oluşumunda İnsana Bağlı Temel Etkenler Nedir ?

Kazaların insan bağlı 3 temel nedeni bulunmaktadır. Bunlar;

 1. Psikolojik Nedenler: Unutkanlık, sıkıntı, çevre etkileri, istem dışı davranış, ihmalci davranış vb.
 2. Fiziksel Nedenler: Yorgunluk, uykusuzluk, alkol, hastalık vb.
 3. İşyeri nedenleri: İnsan ilişkileri, takım çalışması, iletişim vb.

Kaza Oluşumunda Makinaya Bağlı Temel Etkenler Nedir?

Kazaların makinaya bağlı 5 temel nedeni bulunmaktadır. Bunlar;

 1. Hatalı makine ve ekipman yerleşimi
 2. Eksik veya kusurlu koruyucular
 3. Yetersiz standartizasyon
 4. Yetersiz kontrol ve bakım
 5. Yetersiz mühendislik hizmetleri vb.

Kazaların Oluşumunda Çevreye Bağlı Temel Etkenler Nelerdir?

Kazaların oluşumunda çevreye bağlı 3 temel neden bulunmaktadır. Bunlar;

 1. Yetersiz çalışma bilgisi
 2. Uygun olmayan çalışma metodu,
 3. Uygun olmayan çalışma yeri ve ortamı

Kazaların Oluşumunda Yönetime Bağlı Temel Etkenler Nelerdir?

Kazaların oluşumunda çevreye bağlı 7 temel neden bulunmaktadır. Bunlar;

 1. Yetersiz yönetim organizasyonu
 2. Tamamlanmamış kurallar ve talimatlar
 3. Yetersiz güvenlik yönetim planı
 4. Eğitim ve öğretim yetersizliği
 5. Uygun olmayan nezaret, yönetim ve rehberlik
 6. Uygun olmayan personel istihdamı
 7. Yetersiz sağlık kontrolleri

 

2018-09-03T11:27:02+03:00