İşyeri Hekiminin Nitelikleri ve Yükümlülükleri Nelerdir?

//İşyeri Hekiminin Nitelikleri ve Yükümlülükleri Nelerdir?

İşyeri Hekimlerinde Aranılacak Nitelikler Nelerdir?

İşverence işyeri hekimi olarak görevlendirilecekler, mevzuat uyarınca geçerli işyeri hekimliği belgesine sahip olmak zorundadır.

Mevzuata göre görev yapmak üzere atanan işyeri hekimleri için hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla işyeri hekimine verilemez.

Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde İşyeri Hekimi görevlendirmesi yapılır.

İşyeri Hekimlerinin Görevleri Nelerdir?

İşyeri hekimlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında yapacakları görev aşağıdaki ana başlıklar altında toplanmaktadır.

  • Rehberlik
  • Risk değerlendirmesi
  • Sağlık gözetimi
  • Eğitim, bilgilendirme ve kayıt
  • İlgili birimlerle işbirliği

İşyeri Hekiminin Yetkileri Nelerdir?

İşyeri hekiminin yetkileri şunlardır.

  • İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.
  • İşyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
  • Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

İşyeri Hekiminin Yükümlülükleri Nelerdir?

İşyeri hekimleri, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

İşyeri hekimleri, işverene karşı sorumludurlar.

İşyeri hekimleri, işverene yazılı olarak bildirdikleri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren hallerin işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazmak zorundadır.

 

Detam OSGB İşyeri Hekimliği hizmetinden faydalanmak için tıklayın.

2018-09-20T12:33:17+03:00