Yapı İşlerini İlgilendiren İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Nelerdir?

//Yapı İşlerini İlgilendiren İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Nelerdir?

Yapı İşlerini İlgilendiren İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatları:

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde çalıştırılacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik
 • Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik
 • Ekranlı araçlarda çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik
 • Tozla mücadele yönetmeliği
 • Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik
 • İş Güvenliği Uzmanlarının görev, yetki ve sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
 • Çalışanların titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik
 • Kişisel Koruyucu Donanımların iş yerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik

 • Elle taşıma işleri yönetmeliği
 • Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği
 • Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmelik
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği vb.
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
 • İş sağlığı ve güvenliği Kurulları hakkında yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Uygulanmasını Kim Sağlar ?

Kamu adına; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile İş Teftiş Kurulu bünyesinde bulunan iş Müfettişleri ile Özel Kurum Adına; İşyeri bünyesinde oluşturulmuş İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından yetkilendirilmiş OSGB’ler tarafından sağlanır.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Denetimlerinde Sizden Neler İstenebilir ?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak teftişlerde aşağıdaki konularda bilgi ve belgeler istenebilir. Bu konularda eksikler tespit etmeleri halinde idari para cezaları uygulayabilirler.

 • Çalışanlarınızın işe giriş ve aralıklı sağlık muayene raporları
 • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği eğitim belgeleri
 • Risk değerlendirme raporu
 • Acil durum planı
 • Tahliye planı
 • Sağlık güvenlik planı
 • İSG talimatları
 • Çalışanlarınızın diplomaları , ehliyetleri , sertifikaları , ustalık belgeleri,
 • Personel özlük dosyaları,
 • Makinelerin , tesis atların muayeneleri ve sicil kartları
 • Kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları Sağlık Güvenlik Uyarı İşaretleri İş yerinde asılı olması gereken belgeler

 

Kaynak: Detam Yayınları 100 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetici El Kitabı

2018-09-20T12:02:20+03:00