İşyeri Hekimi Hizmetleri

//İşyeri Hekimi Hizmetleri
İşyeri Hekimi Hizmetleri 2019-09-20T23:35:38+03:00

İş Yeri Hekimiİşyeri Hekimi Hizmetleri

İşyeri Hekimi, İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır.

“İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi” olarak ifade edilmiştir.

 

 

Firmamız, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, iş yeri hekimliği belgesine sahip Sağlık Bakanlığınca onaylanan kişilerdir.

İş Yeri Hekiminin Sorumlulukları;

Rehberlik ve Danışmanlık

Sağlık Gözetimi

Eğitim ve Bilgilendirme

İlgili Birimlerle İşbirliği

Kimler İş Yeri Hekimi Bulundurmak Zorundadır;
22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan ve devamlı olarak ” en az elli işçi çalıştıran işyerleri ” iş yeri hekimi bulundurmak zorundadır.

Teklif Al